Priser

Andelsværdien

Andelsværdien fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i slutningen af oktober.

 

Pr. 23. oktober 2019 udgør værdien af de enkelte andele følgende:

 

Boligtype Andelsværdi
A1 584.700
A2 666.383
B1 800.994
B2 815.163
C1 1.044.376
C2 981.863

Hertil kommer værdien af individuelle forbedringer, som er foretaget i den enkelte bolig.

Afhængig af forbedringens art nedskrives værdien heraf over 5-30 år. Vi har dog vedtaget, at beløb, der er betalt for fjernvarmetilslutning og tilslutning til YouSee kabel-tv ikke afskrives.

I forbindelse med salg fastsættes værdien af forbedringer og eventuelt løsøre af en ekstern vurderingsmand, der ligeledes fastsætter eventuelle fradrag for mangelfuld vedligeholdelse af boligen.


Den månedlige boligafgift

Den månedlige boligafgift for det kommende år bliver ligeledes fastsat på den ordinære generalforsamling.

 

Boligafgiften for 2020 er fastsat således:

 

Boligtype Boligafgift
A1

2.927,19

A2

3.336,12

B1

4.010,02

B2

4.080,96

C1

5.228,47

C2

4.915,51

Sammen med boligafgiften opkræves abonnement for den lille tv-pakke hos YouSee, samt et mindre beløb for forsikring, såfremt loftrummet er isoleret og udnyttes som pulterrum.