Priser | AB Nymarksvej

AB Nymarksvej

Priser

Andelsværdien

Andelsværdien fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i slutningen af oktober.

Pr. 26. oktober 2021 udgør værdien af de enkelte andele følgende:

BoligtypeAndelsværdi
A1632.346
A2720.685
B1866.265
B2881.589
C11.129.479
C21.061.873

Hertil kommer værdien af individuelle forbedringer, som er foretaget i den enkelte bolig.

Afhængig af forbedringens art nedskrives værdien heraf over 5-30 år. Vi har dog vedtaget, at beløb, der er betalt for fjernvarmetilslutning og tilslutning til YouSee kabel-tv ikke afskrives.

I forbindelse med salg fastsættes værdien af forbedringer og eventuelt løsøre af en ekstern vurderingsmand, der ligeledes fastsætter eventuelle fradrag for mangelfuld vedligeholdelse af boligen.

Den månedlige boligafgift

Den månedlige boligafgift for det kommende år bliver ligeledes fastsat på den ordinære generalforsamling.

Boligafgiften for 2022 er fastsat således:

BoligtypeBoligafgift
A13.073,55
A23.502,93
B14.210,53
B24.285,01
C15.489,90
C25.161,29

Sammen med boligafgiften opkræves eventuelt abonnement for den lille tv-pakke hos YouSee, samt et mindre beløb for forsikring, såfremt loftrummet er isoleret og indrettet som disponibelt rum.