Generalforsamling | AB Nymarksvej

AB Nymarksvej

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed (§23, stk. 1 i vedtægterne). Som regel afgøres beslutningerne ved almindeligt stemmeflertal, men visse vedtagelser – f.eks. vedtægtsændringer – kræver kvalificeret flertal.

Den årlige generalforsamling afholdes i slutningen af januar.

Der er mulighed for at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand og bestyrelse, godkender årsregnskabet, vedtager foreningens budget og fastsætter boligafgift og andelspris for det kommende år.

Der henvises til at læse vedtægterne, hvor det nærmere er beskrevet hvad der kræver generalforsamlingsbeslutning – og også procedure for at indkalde til generalforsamling.