Interesseret | AB Nymarksvej

AB Nymarksvej

Er du interesseret i en bolig i AB Nymarksvej

Når en andelshaver ønsker at sælge sin bolig i AB Nymarksvej, kan denne vælge at sælge boligen til sin familie i direkte linie eller sin samlever gennem det seneste år. Herefter er der fortrinsret for andre andelshavere, der er skrevet på vores interne ventelisten.

Når en bolig kommer til salg, henvender vi os derfor først internt i foreningen.

Interresseliste

Sælges boligen ikke internt, udbydes den til salg på hjemmesiden. Hvis du er skrevet på vores interesseliste, får du besked, når vi har en ledig andel. Som regel får du også oplyst et par datoer, hvor du har mulighed for at bese den pågældende bolig i et åbent hus-arrangement.

Tilmeld dig interesselisten her.

Udvælgelse af en køber

Hvis flere viser interresse for den udbudte bolig, udvælger bestyrelsen den, der skønnes bedst egnet.

Bestyrelsen skal ved sit skøn blandt andet lægge vægt på

  • forholdet mellem størrelsen af boligen og ansøgerens husstand
  • at ansøger tilslutter sig foreningens vedtægter og husorden og er indstillet på at deltage i fællesskabet
  • at der sikres en bred og varieret beboersammensætning.

Forældrekøb

Forældrekøb er ikke tilladt i AB Nymarksvej, da vores vedtægter foreskriver, at andelshaveren skal bo i foreningen. Ønsker man et forældrekøb, skal det derfor gøres på den måde, at forældrene låner deres søn/datter købesummen.

Generelt om prisen på andelslejligheder

Overdragelsesprisen for en bolig er andelsværdien vedtaget på seneste generalforsamling + eventuelle forbedringer og tilpasset løsøre til nedskrevet værdi.

Køber har ikke pligt til at overtage løsøre, men det kan aftales at der også overdrages løsøre. Evt. aftale herom skal godkendes af bestyrelsen

Andelsportalen.dk har lavet en infografik, hvor det forklares, hvordan prisen på en andelslejlighed fastsættes. Du kan finde den her: https://www.andelsportal.dk/guides/andelsbolig-pris/

ABF-Nyheder

ABF-AKTIVITETER